Eierskifte i Casa Musica barnehage.

Casa Musica barnehage blir Espira-barnehage

 

Eierne av Casa Musica Barnehage og Kunnskapsbarnehagen Espira har inngått avtale om at Espira overtar driften av barnehagen fra 7. januar 2019. 

 

Espira driver fra før Espira Gjemble barnehage i Levanger Kommune, og de ser nå fram til å drifte en barnehage til i kommunen. Casa Musica barnehage ser også nytten av å ha et nært samarbeid med Espira Gjemble. Espira jobber som andre barnehager med hele Rammeplanen for barnehager, men har en særskilt satsing på realfag, språk og bevegelse. 

 

Vi har i dag hatt informasjonsmøte med de ansatte i barnehagen. For de ansatte vil driftsovertakelsen ikke få noen konsekvenser. Tariffavtalen og pensjonsordningen de har i dag er den samme som de andre Espira-barnehagene har, og den videreføres selvsagt for alle ansatte.

 

Dette vil heller ikke få noe konsekvenser for bemanningssituasjonen i barnehagen. Siden pedagognormen allerede er vedtatt og ny bemanningsnorm trer i kraft 01.08.2019, må alle barnehager oppfylle bemanningsnormen, uavhengig av eier.  

Driften frem til august 2019 vil være den samme slik det er pr dags dato.