Planleggingsdager 2018/ 2019

 

Mandag 13. august

Tirsdag 14.august

Mandag 5.november (felles fagdag for alle barnehager i kommunen)

Onsdag  2.januar

Fredag 31.mai