Velkommen til Espira Casa Musica Barnehage

Espira Casa Musica barnehage er en privat musikkbarnehage for barn i alderen 0 - 5 år. Vi har beliggenhet på Frol, sentralt i Levanger. Barnehagen ble etablert i 2000, og har 5 avdelinger. Trommegruppa har 26 barn i alderen 3 - 6 år, Gitargruppa har 16 barn i alderen 2 - 5 år, Cellogruppa har 12 barn i alderen 3 - 5 år, Pianogruppa har 12 barn i alderen 0 - 2 år og Fiolingruppa har 12 barn i alderen 0 -2 år.

Vi kan tilby: Musikkleik i alderbestemte grupper, samspill, sang, flerstemt sang, dans og bevegelse, rytmeleik på afrikanske djember, lydforming m.m.

Enkeltbarnet i fokus. Faste turdager. Fokus på leik, samspill og kommunikasjon. Førskoleklubb for de eldste barna. Stort uteområde/naturtomt på 4 mål. Brukertilpassede plasser. Stabil og engasjert personalgruppe.

SATSNINGSOMRÅDER: Gi barna positive musiske opplevelser - Likestilt miljø for gutter og jenter - Kommunikasjon

BARNEHAGENS VISJON: TRYGGHET, TRIVSEL OG UTVIKLING!