Opphold og priser

Barnehagen tilbyr 100% plass.
Kun hele dager.

Barnehagesatsen er:

100 % plass  kr 2 990.-, kost kr 300

 

Barnehagen har fullkost, dvs at det serveres frokost, lunch og ettermiddagsmat. Barna får ett varmt måltid i uken.

Det betales for 11 måneder i året.

Barnehagen har søskenmoderasjon: 30 % for barn nr 2  og 50 % for barn nr 3