Trommegruppa

Dette er en avdeling for barn i alderen 3-6 år. Avdelingen har 25 plasser, 2 barnehagelærere og 3 assistenter.

Barnegruppa er delt opp i 3 faste grupper. F,G og C-nøkler.

F-nøklene er førskoleklubben, de som skal starte på skolen neste høst. De har eget opplegg som er tilpasset alderen.
En gang i uka har de Dinosaurskole . Det er et pedagogisk opplegg i forlengelsen av Webster Stratton. Dette er et program som fremmer god sosialkompetanse, venneferdigheter, forstå følelser,sinnemestring og problemløsning.
En dag i uka har de turdag, med eget opplegg.

G- og C-nøklene består av 3- og 4-åringer som er blandet. De har faste turdager, samt Tarkus og leik i grupper.

I tillegg til dette, er vi en musikkbarnehage som har faste opplegg der musikk er med på å forme innholdet. Vi ønsker å gi barn ulike typer musikkopplevelser og at dette skal være lystbetont.

Hele barnegruppa har en fast dag der vi er i gymsal.