Fiolingruppa

Fiolingruppa er en småbarnsavdeling som består av 9 barn som er i alderen 1- 1 1/2 år, 2 førskolelærere og 1 assistent.

For oss er det viktig at barna skal føle trygghet og trivsel, som skal gi grobunn til en sunn og god utvikling.

Siden vi er en musikkbarnehage så er det naturlig at hverdagen til barna blir preget av musikk. Vi på Fiolingruppa har sang- musikkstund hver morgen. Her vektlegger vi enkle sanger for de minste barna hvor de får oppleve mange sanseinntrykk både gjennom hørsel, syn og berøring. Vi bruker bevegelser, bilder, konkreter og lignende for å skape læring i sangene vi har valgt å ha fokus på.

Litt om vårt fysiske miljø:

Innemiljøet består av to hovedrom som vi kan leke og ha aktiviteter på. Utover det har vi eget stellerom og garderobe. Kjøkken og grovgarderobe deler vi med Pianogruppa som er den andre småbarnsavdelingen. I utemiljøet har vi skjermet av et område slik at småbarn kan være for seg selv delt fra storbarn. Vi disponerer vogner slik at vi kan dra på trilleturer i nærmiljøet.

Når barna skal såve så har vi et rom med klimaanlegg slik at det blir en kjørlig og god temperatur å sove i.