Cellogruppa

Cellogruppa består av 12 barn i alderen 2-4 år, 1 førskolelærer, 1 fagarbeider og 1 assistent.